Monumenten vormen het historische hart van onze samenleving. Vaak zijn het zeer
aansprekende panden, maar soms lijken ze ook aan het eind van hun Latijn. Schijn
bedriegt dan, want van nagenoeg elk historisch pand is iets heel moois te maken.
blaast monumenten nieuw leven in
Beton, baksteen, hout en andere zorgvuldig gekozen materialen kunnen met gemak 100
jaar mee. Toch worden gebouwen vaak alweer na 20-30 jaar gesloopt. Monumenten vormen
een speciale groep bouwwerken, die naast bouwkundige waarden ook bouwhistorische
waarden in zich hebben. We slaan daarom 2 vliegen in 1 klap, door deze monumenten weer
bewoonbaar en bruikbaar te maken.

Willem - Verbouw & Waardecreatie kijkt zorgvuldig naar de (bouw-)geschiedenis van het
pand, de relatie daarvan met de omgeving, de monumentale waarden die behouden moeten
blijven en later toegevoegde elementen die geen meerwaarde hebben. In overleg met de
eigenaar maak ik een nieuw plan, dat de monumentale waarden benadrukt en door toe te
voegen elementen bijdraagt aan het gebruiksgemak en de verduurzaming van het gebouw.
Vaak dient ook de bestemming van het gebouw te worden gewijzigd.

Om tot het beste plan te komen, heb ik verschillende professionele partijen om me heen
verzameld. Per opdracht wordt het team anders samengesteld om tot de beste oplossing te
kunnen komen. U, het monument en ik zijn gebaat bij een specialistische aanpak.project Nieuwegracht te Utrecht
stuukplafond uit 1848
Copyright by: Willem - Verbouw & Waardecreatie 2012                                                                                                                                                       Onderdeel van Klaassen Speciale Projecten bv